ÔN TẬP VỀ ĐO DIỆN TÍCH (trang 154)

Video hướng dẫn

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Ôn tập về đo thể tích (trang 155)
  2. Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích (tiếp theo) (trang 155, 156)
  3. Ôn tập về đo thời gian (trang 157, 158)
  4. Phép cộng (trang 158, 159)
  5. Phép trừ (trang 159, 160)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Ôn tập về phân số (tiếp theo) (trang 149, 150)
  2. Ôn tập về số thập phân (trang 150, 151)
  3. Ôn tập về số thập phân (tiếp theo) (trang 151)
  4. Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng (trang 152, 153)
  5. Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng (tiếp theo) (trang 153, 154)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.