ÔN TẬP VỀ ĐO ĐỘ DÀI VÀ ĐO KHỐI LƯỢNG (tiếp theo) trang 153, 154

Video hướng dẫn

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Ôn tập về đo diện tích (trang 154)
  2. Ôn tập về đo thể tích (trang 155)
  3. Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích (tiếp theo) (trang 155, 156)
  4. Ôn tập về đo thời gian (trang 157, 158)
  5. Phép cộng (trang 158, 159)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Ôn tập về phân số (trang 148, 149)
  2. Ôn tập về phân số (tiếp theo) (trang 149, 150)
  3. Ôn tập về số thập phân (trang 150, 151)
  4. Ôn tập về số thập phân (tiếp theo) (trang 151)
  5. Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng (trang 152, 153)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.