ÔN TẬP VỀ GIẢI TOÁN (trang 12)

Video hướng dẫn

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Xem đồng hồ (trang 13, 14)
  2. Xem đồng hồ (tiếp theo) (trang 14, 15, 16)
  3. Luyện tập (trang 17)
  4. Luyện tập chung (trang 18)
  5. Bảng nhân 6 (trang 19)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Luyện tập (trang 8)
  2. Ôn tập các bảng nhân (trang 9)
  3. Ôn tập các bảng chia (trang 10)
  4. Luyện tập (trang 10, 11)
  5. Ôn tập về hình học (trang 11, 12)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.