ÔN TẬP VỀ GIẢI TOÁN (trang 17, 18)

Video hướng dẫn

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Ôn tập và bổ sung về giải toán (trang 18, 19)
  2. Luyện tập (trang 19, 20)
  3. Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo) (trang 20, 21)
  4. Luyện tập (trang 21)
  5. Luyện tập chung (trang 22)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Hỗn số (tiếp theo) (trang 13, 14)
  2. Luyện tập (trang 14)
  3. Luyện tập chung (trang 15)
  4. Luyện tập chung (trang 15, 16)
  5. Luyện tập chung (trang 16, 17)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.