ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC (tiếp theo) trang 174

Video hướng dẫn

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Ôn tập về tìm số trung bình cộng (trang 175)
  2. Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó (trang 175)
  3. Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó (trang 176)
  4. Luyện tập chung (trang 176, 177)
  5. Luyện tập chung (trang 177)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) (trang 170)
  2. Ôn tập về đại lượng (trang 170, 171)
  3. Ôn tập về đại lượng (tiếp theo) (trang 171, 172)
  4. Ôn tập về đại lượng (tiếp theo) (trang 172, 173)
  5. Ôn tập về hình học (trang 173)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.