ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC (trang 11, 12)

Video hướng dẫn

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Ôn tập về giải toán (trang 12)
  2. Xem đồng hồ (trang 13, 14)
  3. Xem đồng hồ (tiếp theo) (trang 14, 15, 16)
  4. Luyện tập (trang 17)
  5. Luyện tập chung (trang 18)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần) (trang 7)
  2. Luyện tập (trang 8)
  3. Ôn tập các bảng nhân (trang 9)
  4. Ôn tập các bảng chia (trang 10)
  5. Luyện tập (trang 10, 11)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.