ÔN TẬP VỀ PHÂN SỐ (trang 148, 149)

https://youtu.be/YfG2_LdyIB4
Video hướng dẫn

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Ôn tập về phân số (tiếp theo) (trang 149, 150)
  2. Ôn tập về số thập phân (trang 150, 151)
  3. Ôn tập về số thập phân (tiếp theo) (trang 151)
  4. Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng (trang 152, 153)
  5. Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng (tiếp theo) (trang 153, 154)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Luyện tập (trang 143)
  2. Luyện tập chung (trang 144)
  3. Luyện tập chung (trang 144, 145)
  4. Luyện tập chung (trang 145, 146)
  5. Ôn tập về số tự nhiên (trang 147, 148)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.