ÔN TẬP VỀ SỐ THẬP PHÂN (tiếp theo) trang 151

Video hướng dẫn

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng (trang 152, 153)
  2. Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng (tiếp theo) (trang 153, 154)
  3. Ôn tập về đo diện tích (trang 154)
  4. Ôn tập về đo thể tích (trang 155)
  5. Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích (tiếp theo) (trang 155, 156)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Luyện tập chung (trang 145, 146)
  2. Ôn tập về số tự nhiên (trang 147, 148)
  3. Ôn tập về phân số (trang 148, 149)
  4. Ôn tập về phân số (tiếp theo) (trang 149, 150)
  5. Ôn tập về số thập phân (trang 150, 151)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.