ÔN TẬP VỀ SỐ TỰ NHIÊN (trang 147, 148)

https://youtu.be/utOyhLIMtVg
Video hướng dẫn

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Ôn tập về phân số (trang 148, 149)
  2. Ôn tập về phân số (tiếp theo) (trang 149, 150)
  3. Ôn tập về số thập phân (trang 150, 151)
  4. Ôn tập về số thập phân (tiếp theo) (trang 151)
  5. Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng (trang 152, 153)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Thời gian (trang 142, 143)
  2. Luyện tập (trang 143)
  3. Luyện tập chung (trang 144)
  4. Luyện tập chung (trang 144, 145)
  5. Luyện tập chung (trang 145, 146)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.