PHÂN SỐ THẬP PHÂN (trang 8)

Video hướng dẫn

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Luyện tập (trang 9)
  2. Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số (trang 10)
  3. Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số (trang 11)
  4. Hỗn số (trang 12, 13)
  5. Hỗn số (tiếp theo) (trang 13, 14)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Ôn tập: Khái niệm về phân số (trang 3, 4)
  2. Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số (trang 5, 6)
  3. Ôn tập: So sánh hai phân số (trang 6, 7)
  4. Ôn tập: So sánh hai phân số (tiếp theo) (trang 7)

BÀI KIỂM TRA

36 thoughts on “PHÂN SỐ THẬP PHÂN (trang 8)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.