PHÉP CỘNG CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 10000 (trang 102)

Video hướng dẫn chi tiết

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Luyện tập (trang 103)
  2. Phép trừ các số trong phạm vi 10.000 (trang 104)
  3. Luyện tập (trang 105)
  4. Luyện tập chung (trang 106)
  5. Tháng – Năm (trang 107, 108)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Số 10.000 – Luyện tập (trang 97)
  2. Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng (trang 98)
  3. Luyện tập (trang 99)
  4. So sánh các số trong phạm vi 10.000 (trang 1000
  5. Luyện tập (trang 101)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.