PHÉP CỘNG CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100000 (trang 155)

Video hướng dẫn chi tiết

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Luyện tập (trang 156)
  2. Phép trừ các số trong phạm vi 100.000 (trang 157)
  3. Tiền Việt Nam (trang 158, 159)
  4. Luyện tập (trang 159, 160)
  5. Luyện tập chung (trang 160)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-mét vuông (trang 151)
  2. Diện tích hình chữ nhật (trang 152)
  3. Luyện tập (trang 153)
  4. Diện tích hình vuông (trang 153, 154)
  5. Luyện tập (trang 154)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.