PHÉP CỘNG (trang 158, 159)

Video hướng dẫn

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Phép trừ (trang 159, 160)
  2. Luyện tập (trang 160, 161)
  3. Phép nhân (trang 161, 162)
  4. Luyện tập (trang 162)
  5. Phép chia (trang 163, 164)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng (tiếp theo) (trang 153, 154)
  2. Ôn tập về đo diện tích (trang 154)
  3. Ôn tập về đo thể tích (trang 155)
  4. Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích (tiếp theo) (trang 155, 156)
  5. Ôn tập về đo thời gian (trang 157, 158)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.