PHÉP TRỪ PHÂN SỐ (trang 129)

Video hướng dẫn chi tiết

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Phép trừ phân số (tiếp theo) (trang 130)
  2. Luyện tập (trang 131)
  3. Luyện tập chung (trang 131, 132)
  4. Phép nhân phân số (trang 132, 133)
  5. Luyện tập ( trang 133)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Luyện tập chung (trang 124, 125)
  2. Phép cộng phân số (trang 126)
  3. Phép cộng phân số (tiếp theo) (trang 127)
  4. Luyện tập (trang 128)
  5. Luyện tập (trang 128, 129)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.