QUY ĐỒNG MẪU SỐ CÁC PHÂN SỐ (tiếp theo) trang 116, 117

Video hướng dẫn chi tiết

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Luyện tập (trang 117, 118)
  2. Luyện tập chung (trang 118)
  3. So sánh hai phân số cùng mẫu số (trang 119)
  4. Luyện tập (trang 120)
  5. So sánh hai phân số khác mẫu số (trang 121, 122)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Luyện tập (trang 110, 111)
  2. Phân số bằng nhau (trang 111, 112)
  3. Rút gọn phân số (trang 112, 113, 114)
  4. Luyện tập (trang 114)
  5. Quy đồng mẫu số các phân số (trang 115, 116)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.