SO SÁNH HAI PHÂN SỐ CÙNG MẪU SỐ (trang 119)

Video hướng dẫn chi tiết

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Luyện tập (trang 120)
  2. So sánh hai phân số khác mẫu số (trang 121, 122)
  3. Luyện tập (trang 122)
  4. Luyện tập chung (trang 123)
  5. Luyện tập chung (trang 123, 124)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Luyện tập (trang 114)
  2. Quy đồng mẫu số các phân số (trang 115, 116)
  3. Quy đồng mẫu số các phân số (tiếp theo) (trang 116, 117)
  4. Luyện tập (trang 117, 118)
  5. Luyện tập chung (trang 118)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.