DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN (trang 99, 100)

CÁC BÀI TIẾP THEO Luyện tập (trang 100) Luyện tập chung (trang 100, 101) Giới thiệu biểu đồ hình quạt (trang 101, 102) Luyện tập về tính diện tích (trang 103, 104) Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo) trang 104, 105, 106 CÁC BÀI TRƯỚC Diện tích hình thang (trang 93, 94) Luyện […]