LUYỆN TẬP (trang 81)

CÁC BÀI TIẾP THEO Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo) (trang 81, 82) Luyện tập (trang 82) Luyện tập chung (trang 83) Hình chữ nhật (trang 84, 85) Hình vuông (trang 85, 86) CÁC BÀI TRƯỚC Luyện tập (trang 76, 77) Luyện tập chung (trang 77, 78) Làm quen với biểu thức (trang […]