NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI 10, 100, 1000, … (trang 57)

CÁC BÀI TIẾP THEO Luyện tập (trang 58) Nhân một số thập phân với một số thập phân (trang 58, 59) Luyện tập (trang 60) Luyện tập (trang 61) Luyện tập chung (trang 61, 62) CÁC BÀI TRƯỚC Luyện tập (trang 52) Trừ hai số thập phân (trang 53, 54) Luyện tập (trang 54) Luyện […]