SỬ DỤNG MÁY TÍNH BỎ TÚI ĐỂ GIẢI TOÁN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM (trang 82, 83, 84)

CÁC BÀI TIẾP THEO Hình tam giác (trang 85, 86) Diện tích hình tam giác (trang 87, 88) Luyện tập (trang 88, 89) Luyện tập chung (trang 89, 90) Hình thang (trang 91, 92) CÁC BÀI TRƯỚC Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo) (trang 78) Luyện tập (trang 79) Luyện tập chung […]