THỂ TÍCH CỦA MỘT HÌNH (trang 114, 115)

CÁC BÀI TIẾP THEO Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối (trang 116, 117) Mét khối (trang 117, 118) Luyện tập (trang 119) Thể tích hình hộp chữ nhật (trang 120, 121) Thể tích hình lập phương (trang 122, 123) CÁC BÀI TRƯỚC Diện tích Xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật (trang […]