THỂ TÍCH HÌNH LẬP PHƯƠNG (trang 122, 123)

CÁC BÀI TIẾP THEO Luyện tập chung (trang 123) Luyện tập chung (trang 124, 125) Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu (trang 125, 126) Luyện tập chung (trang 127) Luyện tập chung (trang 128) CÁC BÀI TRƯỚC Thể tích của một hình (trang 114, 115) Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối (trang 116, 117) Mét […]

THỂ TÍCH HÌNH HỘP CHỮ NHẬT (trang 120, 121)

CÁC BÀI TIẾP THEO Thể tích hình lập phương (trang 122, 123) Luyện tập chung (trang 123) Luyện tập chung (trang 124, 125) Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu (trang 125, 126) Luyện tập chung (trang 127) CÁC BÀI TRƯỚC Luyện tập chung (trang 113, 114) Thể tích của một hình (trang 114, […]