ÔN TẬP VỀ ĐO DIỆN TÍCH VÀ ĐO THỂ TÍCH (tiếp theo) trang 155, 156

CÁC BÀI TIẾP THEO Ôn tập về đo thời gian (trang 157, 158) Phép cộng (trang 158, 159) Phép trừ (trang 159, 160) Luyện tập (trang 160, 161) Phép nhân (trang 161, 162) CÁC BÀI TRƯỚC Ôn tập về số thập phân (tiếp theo) (trang 151) Ôn tập về đo độ dài và đo khối […]

ÔN TẬP VỀ ĐO THỂ TÍCH (trang 155)

CÁC BÀI TIẾP THEO Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích (tiếp theo) (trang 155, 156) Ôn tập về đo thời gian (trang 157, 158) Phép cộng (trang 158, 159) Phép trừ (trang 159, 160) Luyện tập (trang 160, 161) CÁC BÀI TRƯỚC Ôn tập về số thập phân (trang 150, 151) […]