KHÁI NIỆM SỐ THẬP PHÂN (trang 33, 34, 35)

CÁC BÀI TIẾP THEO Khái niệm số thập phân (tiếp theo) (trang 36, 37) Hàng của số thập phân. Đọc, Viết số thập phân (trang 37, 38) Luyện tập (trang 38, 39) Số thập phân bằng nhau (trang 40) Luyện tập (trang 43) CÁC BÀI TRƯỚC Héc-ta (trang 29, 30) Luyện tập (trang 30) Luyện […]