NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI MỘT SỐ TỰ NHIÊN (trang 55, 56)

CÁC BÀI TIẾP THEO Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000 (trang 57) Luyện tập (trang 58) Nhân một số thập phân với một số thập phân (trang 58, 59) Luyện tập (trang 60) Luyện tập (trang 61) CÁC BÀI TRƯỚC Tổng nhiều số thập phân (trang 51, 52) Luyện tập (trang 52) […]

LUYỆN TẬP CHUNG (trang 55)

CÁC BÀI TIẾP THEO Nhân một số thập phân Với một số tự nhiên (trang 55, 56) Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000 (trang 57) Luyện tập (trang 58) Nhân một số thập phân với một số thập phân (trang 58, 59) Luyện tập (trang 60) CÁC BÀI TRƯỚC Luyện tập (trang […]