LUYỆN TẬP CHUNG (trang 79, 80)

CÁC BÀI TIẾP THEO Luyện tập chung (trang 80) Giới thiệu máy tính bỏ túi (trang 81, 82) Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm (trang 82, 83, 84) Hình tam giác (trang 85, 86) Diện tích hình tam giác (trang 87, 88) CÁC BÀI TRƯỚC Luyện tập […]

LUYỆN TẬP (trang 79)

CÁC BÀI TIẾP THEO Luyện tập chung (trang 79, 80) Luyện tập chung (trang 80) Giới thiệu máy tính bỏ túi (trang 81, 82) Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm (trang 82, 83, 84) Hình tam giác (trang 85, 86) CÁC BÀI TRƯỚC Giải toán về tỉ […]