GIỚI THIỆU MÁY TÍNH BỎ TÚI (trang 81, 82)

CÁC BÀI TIẾP THEO Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm (trang 82, 83, 84) Hình tam giác (trang 85, 86) Diện tích hình tam giác (trang 87, 88) Luyện tập (trang 88, 89) Luyện tập chung (trang 89, 90) CÁC BÀI TRƯỚC Luyện tập (trang 77) Giải […]