LUYỆN TẬP (trang 171, 172)

CÁC BÀI TIẾP THEO Luyện tập (trang 172) Ôn tập về biểu đồ (trang 173, 174, 175) Luyện tập chung (trang 175) Luyện tập chung (trang 176) Luyện tập chung (trang 176, 177) CÁC BÀI TRƯỚC Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình (trang 168) Luyện tập (trang 169) Luyện tập […]

PHÉP CỘNG (trang 158, 159)

CÁC BÀI TIẾP THEO Phép trừ (trang 159, 160) Luyện tập (trang 160, 161) Phép nhân (trang 161, 162) Luyện tập (trang 162) Phép chia (trang 163, 164) CÁC BÀI TRƯỚC Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng (tiếp theo) (trang 153, 154) Ôn tập về đo diện tích (trang 154) Ôn […]

ÔN TẬP VỀ ĐO DIỆN TÍCH VÀ ĐO THỂ TÍCH (tiếp theo) trang 155, 156

CÁC BÀI TIẾP THEO Ôn tập về đo thời gian (trang 157, 158) Phép cộng (trang 158, 159) Phép trừ (trang 159, 160) Luyện tập (trang 160, 161) Phép nhân (trang 161, 162) CÁC BÀI TRƯỚC Ôn tập về số thập phân (tiếp theo) (trang 151) Ôn tập về đo độ dài và đo khối […]

LUYỆN TẬP CHUNG (trang 145, 146)

CÁC BÀI TIẾP THEO Ôn tập về số tự nhiên (trang 147, 148) Ôn tập về phân số (trang 148, 149) Ôn tập về phân số (tiếp theo) (trang 149, 150) Ôn tập về số thập phân (trang 150, 151) Ôn tập về số thập phân (tiếp theo) (trang 151) CÁC BÀI TRƯỚC Luyện tập […]

LUYỆN TẬP CHUNG (trang 144)

CÁC BÀI TIẾP THEO Luyện tập chung (trang 144, 145) Luyện tập chung (trang 145, 146) Ôn tập về số tự nhiên (trang 147, 148) Ôn tập về phân số (trang 148, 149) Ôn tập về phân số (tiếp theo) (trang 149, 150) CÁC BÀI TRƯỚC Luyện tập (trang 139, 140) Quãng đường (trang 140, […]

QUÃNG ĐƯỜNG (trang 140, 141)

CÁC BÀI TIẾP THEO Luyện tập (trang 141, 142) Thời gian (trang 142, 143) Luyện tập (trang 143) Luyện tập chung (trang 144) Luyện tập chung (trang 144, 145) CÁC BÀI TRƯỚC Chia số đo thời gian cho một số (trang 136) Luyện tập (trang 137) Luyện tập chung (trang 137, 138) Vận tốc (trang […]

ĐỀ KIỂM TRA TOÁN LỚP 5 CUỐI HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2021-2022

TẢI ĐỀ KIỂM TRA FILE WORD ĐỀ KIỂM TRA Lớp 2 Đề 1: Đề kiểm tra toán cuối học kì 1 năm học 2021-2022 Đề 2: Đề kiểm tra toán cuối học kì 1 năm học 2021-2022 Đề 3: Đề kiểm tra toán cuối học kì 1 năm học 2021-2022 Lớp 3 Đề 1: Đề […]

LUYỆN TẬP CHUNG (trang 100, 101)

CÁC BÀ TIẾP THEO Giới thiệu biểu đồ hình quạt (trang 101, 102) Luyện tập về tính diện tích (trang 103, 104) Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo) trang 104, 105, 106 Luyện tập chung (trang 106) Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương (trang 108) CÁC BÀI TRƯỚC Hình tròn. Đường tròn […]

LUYỆN TẬP (trang 94)

CÁC BÀI TIẾP THEO Luyện tập chung (trang 95) Hình tròn. Đường tròn (trang 96, 97) Chu vi hình tròn (trang 97, 98) Luyện tập (trang 99) Diện tích hình tròn (trang 99, 100) CÁC BÀI TRƯỚC Diện tích hình tam giác (trang 87, 88) Luyện tập (trang 88, 89) Luyện tập chung (trang 89, […]

DIỆN TÍCH HÌNH THANG (trang 93, 94)

CÁC BÀI TIẾP THEO Luyện tập (trang 94) Luyện tập chung (trang 95) Hình tròn. Đường tròn (trang 96, 97) Chu vi hình tròn (trang 97, 98) Luyện tập (trang 99) CÁC BÀI TRƯỚC Hình tam giác (trang 85, 86) Diện tích hình tam giác (trang 87, 88) Luyện tập (trang 88, 89) Luyện tập […]