THỂ TÍCH CỦA MỘT HÌNH (trang 114, 115)

Video hướng dẫn chi tiết

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối (trang 116, 117)
  2. Mét khối (trang 117, 118)
  3. Luyện tập (trang 119)
  4. Thể tích hình hộp chữ nhật (trang 120, 121)
  5. Thể tích hình lập phương (trang 122, 123)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Diện tích Xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật (trang 110)
  2. Luyện tập (trang 110)
  3. Diện tích Xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương (trang 111)
  4. Luyện tập (trang 112, 113)
  5. Luyện tập chung (trang 113, 114)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.