THỂ TÍCH HÌNH HỘP CHỮ NHẬT (trang 120, 121)

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Thể tích hình lập phương (trang 122, 123)
  2. Luyện tập chung (trang 123)
  3. Luyện tập chung (trang 124, 125)
  4. Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu (trang 125, 126)
  5. Luyện tập chung (trang 127)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Luyện tập chung (trang 113, 114)
  2. Thể tích của một hình (trang 114, 115)
  3. Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối (trang 116, 117)
  4. Mét khối (trang 117, 118)
  5. Luyện tập (trang 119)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.