THỂ TÍCH HÌNH LẬP PHƯƠNG (trang 122, 123)

Video hướng dẫn chi tiết

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Luyện tập chung (trang 123)
  2. Luyện tập chung (trang 124, 125)
  3. Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu (trang 125, 126)
  4. Luyện tập chung (trang 127)
  5. Luyện tập chung (trang 128)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Thể tích của một hình (trang 114, 115)
  2. Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối (trang 116, 117)
  3. Mét khối (trang 117, 118)
  4. Luyện tập (trang 119)
  5. Thể tích hình hộp chữ nhật (trang 120, 121)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.