THỜI GIAN (trang 142, 143)

https://youtu.be/d8xNbUJvwTI
Video hướng dẫn

CÁC BÀI TIẾP THEO

 1. Luyện tập (trang 143)
 2. Luyện tập chung (trang 144)
 3. Luyện tập chung (trang 144, 145)
 4. Luyện tập chung (trang 145, 146)
 5. Ôn tập về số tự nhiên (trang 147, 148)

CÁC BÀI TRƯỚC

 1. Luyện tập (trang 137)
 2. Luyện tập chung (trang 137, 138)
 3. Vận tốc (trang 138, 139)
 4. Luyện tập (trang 139, 140)
 5. Quãng đường (trang 140, 141)
 6. Luyện tập (trang 141, 142)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.