THỰC HÀNH ĐO ĐỘ DÀI (tiếp theo) trang 48

Video hướng dẫn
Các em xem video hướng dẫn để thực hiện

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Luyện tập chung (trang 49)
  2. Bài toán giải bằng hai phép tính (trang 50)
  3. Bài toán giải bằng hai phép tính (tiếp theo) (trang 51)
  4. Luyện tập (trang 52)
  5. Bảng nhân 8 (trang 53)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Thực hành nhận biết và vẽ góc vuông bằng ê ke (trang 43)
  2. Đề-ca-mét. Héc-tô-mét (trang 44)
  3. Bảng đơn vị đo độ dài (trang 45)
  4. Luyện tập (trang 46)
  5. Thực hành đo độ dài (trang 47)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.