THỰC HÀNH VẼ HÌNH CHỮ NHẬT (trang 54)

Video hướng dẫn

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Thực hành vẽ hình vuông (trang 55)
  2. Luyện tập (trang 55, 56)
  3. Luyện tập chung (trang 56)
  4. Nhân với số có một chữ số (trang 57)
  5. Tính chất giao hoán của phép nhân (trang 58)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Góc nhọn, góc tù, góc bẹt (trang 49)
  2. Hai đường thẳng vuông góc (trang 50)
  3. Hai đường thẳng song song (trang 51)
  4. Vẽ hai đường thẳng vuông góc (trang 52, 53)
  5. Vẽ hai đường thẳng song song (trang 53, 54)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.