THỰC HÀNH XEM ĐỒNG HỒ (tiếp theo) trang 125, 126, 127

Video hướng dẫn giải toán chi tiết

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (trang 128)
  2. Luyện tập (trang 129)
  3. Luyện tập (trang 129)
  4. Tiền Việt Nam (trang 130, 131)
  5. Luyện tập (trang 132, 133)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Luyện tập (trang 120)
  2. Luyện tập chung (trang 120)
  3. Làm quen với chữ số La Mā (trang 121)
  4. Luyện tập (trang 122)
  5. Thực hành xem đồng hồ (trang 123, 124)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.