TỈ SỐ PHẦN TRĂM (trang 73, 74)

Video hướng dẫn

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Giải toán về tỉ số phần trăm (trang 75)
  2. Luyện tập (trang 76)
  3. Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo) (trang 76, 77)
  4. Luyện tập (trang 77)
  5. Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo) (trang 78)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Luyện tập (trang 70)
  2. Chia một số thập phân cho một số thập phân (trang 71)
  3. Luyện tập (trang 72)
  4. Luyện tập chung (trang 72)
  5. Luyện tập chung (trang 73)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.