TÌM PHÂN SỐ CỦA MỘT SỐ (trang 135)

Video hướng dẫn chi tiết

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Phép chia phân số (trang 135, 136)
  2. Luyện tập (trang 136)
  3. Luyện tập (trang 137)
  4. Luyện tập chung (trang 137, 138)
  5. Luyện tập chung (trang 138)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Luyện tập (trang 131)
  2. Luyện tập chung (trang 131, 132)
  3. Phép nhân phân số (trang 132, 133)
  4. Luyện tập ( trang 133)
  5. Luyện tập (trang 134)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.