TÌM SỐ TRUNG BÌNH CỘNG (trang 26, 27)

Video hướng dẫn

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Luyện tập (trang 28)
  2. Biểu đồ (trang 28, 29)
  3. Biểu đồ (tiếp theo) (trang 30, 31, 32)
  4. Luyện tập (trang 33, 34)
  5. Luyện tập chung (trang 35, 36)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Luyện tập (trang 22)
  2. Yến, tạ, tấn (trang 23)
  3. Bảng đơn vị đo khối lượng (trang 24)
  4. Giây, thế kỉ (trang 25)
  5. Luyện tập (trang 26)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.