TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP CỘNG (trang 42, 43)

Video hướng dẫn

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Biểu thức có chúa ba chữ (trang 43, 44)
  2. Tính chất kết hợp của phép cộng (trang 45)
  3. Luyện tập (trang 46)
  4. Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó (trang 47)
  5. Luyện tập (trang 48)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Luyện tập chung (trang 36, 37)
  2. Phép cộng (trang 38, 39)
  3. Phép trừ (trang 39, 40)
  4. Luyện tập (trang 40, 41)
  5. Biểu thức có chứa hai chữ (trang 41, 42)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.