TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP NHÂN (trang 58)

https://youtu.be/HWwle51EHbU
Video hướng dẫn

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Nhân với 10, 100, 1000. Chia cho 10, 100, 1000 (trang 59, 60)
  2. Tính chất kết hợp của phép nhân (trang 61)
  3. Nhân với số có tận cùng là chữ số 0 (trang 61, 62)
  4. Đề-Xi-mét vuông (trang 62, 63, 64)
  5. Mét vuông (trang 65)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Thực hành vẽ hình chữ nhật (trang 54)
  2. Thực hành vẽ hình vuông (trang 55)
  3. Luyện tập (trang 55, 56)
  4. Luyện tập chung (trang 56)
  5. Nhân với số có một chữ số (trang 57)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.