TÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP NHÂN (trang 61)

Video hướng dẫn

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Nhân với số có tận cùng là chữ số 0 (trang 61, 62)
  2. Đề-Xi-mét vuông (trang 62, 63, 64)
  3. Mét vuông (trang 65)
  4. Nhân một số với một tổng (trang 66, 67)
  5. Nhân một số với một hiệu (trang 67, 68)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Luyện tập (trang 55, 56)
  2. Luyện tập chung (trang 56)
  3. Nhân với số có một chữ số (trang 57)
  4. Tính chất giao hoán của phép nhân (trang 58)
  5. Nhân với 10, 100, 1000. Chia cho 10, 100, 1000 (trang 59, 60)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.