VIẾT CÁC SỐ ĐO KHỐI LƯỢNG DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN (trang 45, 46)

Video hướng dẫn

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Luyện tập chung (trang 47)
  2. Luyện tập chung (trang 48)
  3. Luyện tập chung (trang 48, 49)
  4. Cộng hai số thập phân (trang 49, 50)
  5. Luyện tập (trang 50, 51)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Số thập phân bằng nhau (trang 40)
  2. Luyện tập (trang 43)
  3. Luyện tập chung (trang 43)
  4. Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân (trang 44)
  5. Luyện tập (trang 45)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.