VIẾT SỐ TỰ NHIÊN TRONG HỆ THẬP PHÂN (trang 20)

Video hướng dẫn

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên (trang 21, 22)
  2. Luyện tập (trang 22)
  3. Yến, tạ, tấn (trang 23)
  4. Bảng đơn vị đo khối lượng (trang 24)
  5. Giây, thế kỉ (trang 25)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Triệu và lớp triệu (trang 13, 14)
  2. Triệu và lớp triệu (tiếp theo) (trang 14, 15)
  3. Luyện tập (trang 16)
  4. Luyện tập (trang 17, 18)
  5. Dãy số tự nhiên (trang 19)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.