XEM ĐỒNG HỒ (trang 13, 14)

Video hướng dẫn

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Xem đồng hồ (tiếp theo) (trang 14, 15, 16)
  2. Luyện tập (trang 17)
  3. Luyện tập chung (trang 18)
  4. Bảng nhân 6 (trang 19)
  5. Luyện tập (trang 20)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Ôn tập các bảng nhân (trang 9)
  2. Ôn tập các bảng chia (trang 10)
  3. Luyện tập (trang 10, 11)
  4. Ôn tập về hình học (trang 11, 12)
  5. Ôn tập về giải toán (trang 12)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.