YẾN, TẠ, TẤN (trang 23)

Video hướng dẫn

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Bảng đơn vị đo khối lượng (trang 24)
  2. Giây, thế kỉ (trang 25)
  3. Luyện tập (trang 26)
  4. Tìm số trung bình cộng (trang 26, 27)
  5. Luyện tập (trang 28)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Luyện tập (trang 17, 18)
  2. Dãy số tự nhiên (trang 19)
  3. Viết số tự nhiên trong hệ thập phân (trang 20)
  4. So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên (trang 21, 22)
  5. Luyện tập (trang 22)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.